POIs > Profitis Ilias (Salakos)

Profitis Ilias (Salakos)

Profiti Illias, Gipfel (Antennen) mit begehbarem Nebengipfel (links), gesehen von der Agios Antonios.